Masz Pytanie:

Skontaktuj się z recepcją.

Opinie o nas

 • Rodzinny wypad. Apartament duży, wygodny, świetny widok z okna na zatokę. Śniadania do godziny 11, świetny wybór sokow, własne wypieki. Hotel położony idealnie, 100 metrów od bulwaru nad morzem. Mieliśmy wrażenie bycia pod dobra opieka i chciano o nas dbać......Czytaj więcej

  TRIPADVISOR.COM

 • Idealna lokalizacja, pokoje bardzo przyjemne i czyste, śniadania urozmaicone i smaczne-szczególnie obfitość soków wyciskanych była zaskakująca.
  .....Czytaj więcej

   

  OPINIA Z BOOKING.COM

 • Hotel położony w świetnym miejscu blisko morza z dala od hałasu ulicznego, przemiła obsługa, przepyszne śniadania.
  .....Czytaj więcej

  OPINIA Z BOOKING.COM

 • Bardzo dobry hotel. Przemiła obsługa. Smaczna kuchnia. Położenie nad samym morzem rewelacyjne. Bardzo dziękuję za zorganizowanie rodzinnego przyjęcia......Czytaj więcej

  OPINIA Z TROJMIASTO.PL

booking

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA HOTELU NADMORSKIEGO W GDYNI

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1553, 2361 ) - w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Hotelu Nadmorskiego oraz ich mienia, wprowadza się Regulamin porządkowy dla Hotelu Nadmorskiego w Gdyni.

Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego hotelu lub korzystające z usług świadczonych przez Hotel Nadmorski w Gdyni.

1. Wynajmowane pomieszczenia hotelowe, w tym pomieszczenia mieszkalne (pokoje i apartamenty) mogą być zajmowane jedynie przez określoną w umowie liczbę osób dorosłych ( w tym dzieci).

2. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.

3. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem hotelowym” określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Hotel może nie uwzględnić życzenia gościa hotelowego przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

5. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Osoby nie będące gośćmi hotelowymi (nie meldowane w hotelu) nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

7. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

8. Goście hotelowi zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin i formy wydawania posiłków (w tym śniadań).

9. Goście hotelowi przyjmują do wiadomości, iż posiłki w hotelu będą dostępne we wskazanych poniżej godzinach:
• śniadanie: od 7:00 do 11:00
• inne - według informacji podanych w Recepcji.
Hotel może zmienić godziny serwowania śniadań oraz innych posiłków o czym będzie informował gości na bieżąco w Recepcji.

10. W hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia posiłków, produktów, w szczególności napoi, owoców, nabiału poza pomieszczenie przeznaczone do wydawania i spożywania posiłków.

11. Ze względów bezpieczeństwa żywności w Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz przyjmowania i spożywania na terenie Hotelu posiłków oraz alkoholi, pochodzących/dostarczonych z zewnątrz Hotelu.

12. Każdy gość hotelowy zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w pomieszczeniu mieszkalnym oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

14. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do pozostawienia kluczy do drzwi pomieszczenia mieszkalnego (klucz chipowy) w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem kluczy do pokoju z winy gościa hotelowego w wysokości 72 zł za 1 klucz.

15. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa hotelowego lub z winy osób go odwiedzających.

16. Hotel zobowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników na życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność gościa hotelowego, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie gościa.

17. Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych odbywa się w godzinach: 08:00 – 16:00. W wyjątkowych przypadkach godziny sprzątania mogą ulec zmianie.

18. Hotel zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego usług depozytowych polegających w szczególności na przyjmowaniu bagażu na przechowanie oraz usługi budzenia o określonej godzinie.

19. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hotelowych regulują przepisy tytułu XXIX księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.

20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa niekorzystającego z garażu hotelowego. Koszt wynajmu miejsca parkingowego w garażu podziemnym wynosi 99 zł za 1 miejsce parkingowe za dobę. Osoby korzystające z garażu podziemnego znajdującego się na terenie hotelu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu korzystania z garażu podziemnego Hotelu Nadmorskiego w Gdyni.

21. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą (w wysokości 100 zł za 1 zwierzę za dobę), do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem zgodnie z Regulaminem przebywania psów i innych zwierząt domowych w Hotelu Nadmorskim.

22. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych hotelu zgodnie z Regulaminem przebywania psów i innych zwierząt domowych w Hotelu Nadmorskim.

23. Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu hotelu, zostaną odesłane przez Hotel na koszt gościa hotelowego na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa hotelowego adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa hotelowego, hotel postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

24. Zgodnie z przepisami w Hotelu Nadmorskim obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, cygar i tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych. Strefa dla palących, wyznaczona jest przy wejściach do hotelu. Prosimy o przestrzeganie zakazu palenia w hotelu w tym pomieszczeniu mieszkalnym. Zapach dymu oznacza konieczność dodatkowego odświeżenia pomieszczenia hotelowego w tym pokoju, którego koszt wynosi 500 złotych. Opłata ta zostanie doliczona do rachunku za usługi hotelowe.

25. Osoby korzystające z Instytutu Genesis znajdującego się na terenie Hotelu zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu korzystania z obiektu i usług świadczonych przez Instytut Genesis.

REGULAMIN DO POBRANIA

Zobacz również
REGULAMIN USŁUG HOTELARSKICH W HOTELU NADMORSKIM**** W GDYNI DLA BENEFICJENTÓW POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO.