Błąd 404

strona, której szukasz nie istnieje.

Recepcja

 

tel: +48 58 667 77 77
fax: +48 58 667 53 99

 

Rezerwacja

 

tel: +48 58 667 52 88 
mob: +48 660 784 507

 
 

"HADEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod nr 0000098882, posiadająca NIP: 586-001-12-53, o kapitale zakładowym wpłaconym 1 669 500,00 złotych.

 

  • Hotel Nadmorski
  • 81-409 Gdynia, ul. Ejsmonda 2
  • Recepcja / Rezerwacja: +48 58 667 77 77