HexabitCMS

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Konieczność wprowadzania do systemu i operowania na rozbudowanej bazie klientów i informacji firmowych, pociąga za sobą obowiązek rzetelnej ochrony wszelkich danych.

HexabitCMS został zaprojektowany w sposób nieszablonowy. Posiada zespół zabezpieczeń chroniących przed nieautoryzowanym dostaniem się do systemu, pozyskaniem ważnych czy poufnych informacji. Testy prowadzone przez cały czas procesu tworzenia HexabitCMS, dały bardzo dobre wyniki końcowe wprowadzonych zabezpieczeń. System został wyposażony w moduł uprawnień, służący do nadawania przywilejów osobą logującym się do programu. Takie rozwiązanie pozwala tworzyć rozległą hierarchię użytkowników przydzielając im odpowiednie uprawnienia do pracy w systemie, zarządzaniu danymi oraz wprowadzaniu jakichkolwiek modyfikacji w serwisie internetowym Twojej Firmy.

Dodatko by usprawnić monitoring HexabitCMS, wszystkie dokonywane w nim operacje są zapisywane w specjalnym module komunikatów systemowych. Możesz zatem w pełni kontrolować zarówno edycje serwisu internetowego jak i przepływ danych w całym systemie. Takie rozwiązania dają ci pewność bezpieczeństwa i efektywności działań innych użytkowników, zabezpieczając twoją Firmę przed utratą cennych danych.

Wiemy jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych Twojej Firmy !

Hexabit - Tworzymy Przyszłość !